Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Sơn Trà 3N2Đ
3 ngày 2 đêm Bà Nà
cù lao chàm
2 ngày 1 đêm Cù Lao Chàm
Tour Đà Nẵng - Hội An - Ngũ Hành Sơn 2N1Đ
2 ngày 1 đêm Hội An